Energetski kabeli

Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do 1 kV koriste se, kao jednožilni ili višežilni, energetski kabeli za distribuciju električne energije u industrijske svrhe, za električno napajanje strojeva i pogona u industrijskim postrojenjima te za distribuciju električne energije u podzemnim i nadzemnim distribucijskim mrežama i niskonaponsku distribuciju kakovu koriste elektroprivrede (kao npr. HEP u Hrvatskoj).

Prema načinu polaganja energetski distribucijski kabeli mogu biti podzemni – polaganje u zemlju i nadzemni – polaganje na stupove nadzemnih distribucijskih mreža.

Kod podzemnih energetskih kabela vodič je bakar (Cu) i aluminij (Al), a može biti okruglog ili sektorskog oblika uz dodatak koncentričnog vodiča – ekrana od koncentrično položenih bakrenih žica i bakrene trake.

Kao izolacijski materijal za podzemne energetske kabele najčešće se koristi PVC i PE,

u slučaju viših temperaturnih opterećenja koristi se XLPE, a za kabele koji imaju posebne karakteristike u slučaju požara koriste se bezhalogene mješavine (LSZH) koje imaju nisku emisiju dima uz razvijanje netoksičnih i nekorozivnih plinova tijekom gorenja.

Kao plaštevski materijal za podzemne energetske kabele najčešće se koristi PVC i PE, a za kabele koji imaju posebne karakteristike u slučaju požara koriste se bezhalogene mješavine (LSZH) koje imaju nisku emisiju dima uz razvijanje netoksičnih i nekorozivnih plinova tijekom gorenja.

Kod nadzemnih energetskih kabela ili samonosivih kabelskih snopova za vodič se koristi aluminij (Al), a za funkciju samonosivosti se koristi aluminijska legura (AlMgSi), dok se za izolaciju koristi isključivo XLPE.