NA2XY

XLPE/PVC energetski podzemni kabel 0,6/1 kV

Standard:

VDE 0276-603

Nominalni napon:

0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +90°C
 • pri polaganju: od -5°C do +50°C

Izolacija/plašt:

XLPE/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Al kl.2. prema EN 60228 (VDE 0295/HD 383), višežični
 • izolacija: XLPE tip DIX-3 prema HD 603-1
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • plašt: PVC tip DMV-6 prema HD 603-1
 • po želji kupca moguće ugraditi signalnu Cu žilu 1,5 ili 2,5 mm2

Boja plašta:

crna

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Eca

Otpornost prema gorenju: 

EN 60332-1-2

Minimalni polumjer savijanja: cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski, distribucijski i signalni kabel u industrijskim postrojenjima, elektranama i drugim električnim postojenjima gdje se očekuju viša strujna i termička naprezanja, polaže se u zemlju, kanale, na konzole gdje kabeli nisu izloženi mehaničkom vlačnom istezanju

NA2XY

XLPE/PVC energetski podzemni kabel 0,6/1 kV

Standard:

VDE 0276-603

Nominalni napon:

0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +90°C
 • pri polaganju: od -5°C do +50°C

Izolacija/plašt:

XLPE/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Al kl.2. prema EN 60228 (VDE 0295/HD 383), višežični
 • izolacija: XLPE tip DIX-3 prema HD 603-1
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • plašt: PVC tip DMV-6 prema HD 603-1
 • po želji kupca moguće ugraditi signalnu Cu žilu 1,5 ili 2,5 mm2

Boja plašta:

crna

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Eca

Otpornost prema gorenju: 

EN 60332-1-2

Minimalni polumjer savijanja: cca. 15-18x promjer

Primjena:
energetski, distribucijski i signalni kabel u industrijskim postrojenjima, elektranama i drugim električnim postojenjima gdje se očekuju viša strujna i termička naprezanja, polaže se u zemlju, kanale, na konzole gdje kabeli nisu izloženi mehaničkom vlačnom istezanju