E-YY

PVC energetski podzemni kabel 0,6/1 kV

Standard: 

ÖVE/ÖNORM E 8200-603

Nominalni napon:

0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +50°C

Izolacija/plašt: 

PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 ili kl.2 prema EN 60338 (VDE 0295/HD 383), puni ili višežični
 • izolacija: PVC tip DIV-1 prema HD 603-1
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • plašt: PVC tip DMV-1 prema HD 603-1

Boja plašta: 

crna

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Eca

Otpornost prema gorenju: 

EN 60332-1-2

Minimalni polumjer savijanja: 

 • jednožilni cca. 18x promjer
 • višežilni cca. 15-18x promjer

Primjena:

energetski distribucijski i signalni kabel za čvrsto polaganje unutar objekta, na otvorenom kao i za polaganje u kanale, pod zemlju, u vodu i beton u uvjetima gdje se ne očekuju teža mehanička opterećenja

E-YY

PVC energetski podzemni kabel 0,6/1 kV

Standard: 

ÖVE/ÖNORM E 8200-603

Nominalni napon:

0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • od -30°C do +70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +50°C

Izolacija/plašt: 

PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 ili kl.2 prema EN 60338 (VDE 0295/HD 383), puni ili višežični
 • izolacija: PVC tip DIV-1 prema HD 603-1
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina ili omotane termoplastične trake
 • plašt: PVC tip DMV-1 prema HD 603-1

Boja plašta: 

crna

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Eca

Otpornost prema gorenju: 

EN 60332-1-2

Minimalni polumjer savijanja: 

 • jednožilni cca. 18x promjer
 • višežilni cca. 15-18x promjer

Primjena:

energetski distribucijski i signalni kabel za čvrsto polaganje unutar objekta, na otvorenom kao i za polaganje u kanale, pod zemlju, u vodu i beton u uvjetima gdje se ne očekuju teža mehanička opterećenja