NFA2X

XLPE samonosivi kabelski snop 0,6/1 kV

Standard:

HD 626 S1-4F

Nominalni napon:

0,6/1 kV

Temperature primjene:

od -30°C do +85°C

Izolacija:

XLPE

Konstrukcija:

 • vodič:
  • -fazni – Al kl.2 prema HD 383, višežični
  • -neutralni - Al kl.2 prema HD 383, višežični
 • izolacija: XLPE tip TIX-2 prema HD 626-1
 • žile: koncentrično použene

Boja izolacije:

crna

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Fca

Minimalni polumjer savijanja:

cca. 15x promjer

Primjena:

za distribuciju električne energije u gradskoj mreži i u industriji, kao i za kućne priključke, postavljaju se na stupove, konzole, na drvene, željezne ili na konstrukcije iz ostalog materijala

NFA2X

XLPE samonosivi kabelski snop 0,6/1 kV

Standard:

HD 626 S1-4F

Nominalni napon:

0,6/1 kV

Temperature primjene:

od -30°C do +85°C

Izolacija:

XLPE

Konstrukcija:

 • vodič:
  • -fazni – Al kl.2 prema HD 383, višežični
  • -neutralni - Al kl.2 prema HD 383, višežični
 • izolacija: XLPE tip TIX-2 prema HD 626-1
 • žile: koncentrično použene

Boja izolacije:

crna

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Fca

Minimalni polumjer savijanja:

cca. 15x promjer

Primjena:

za distribuciju električne energije u gradskoj mreži i u industriji, kao i za kućne priključke, postavljaju se na stupove, konzole, na drvene, željezne ili na konstrukcije iz ostalog materijala