N2XH

XLPE/HFFR energetski kabel s posebnom postojanošću na vatru 0,6/1 kV

Standard:

VDE 0276-604

Nominalni napon:

0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • pri polaganju: od -5°C do +50°C
 • čvrsto položen: od -30°C do +90°C

Izolacija/plašt:

XLPE/BEZHALOGENI TEŠKO GORIVI POLIOLEFIN

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 i kl.2 prema EN 60228 (VDE 0295/HD 383), puni ili višežični
 • izolacija: XLPE tip 2XI1 prema VDE 0276-604
 • boje žila: prema HD 308
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • žile: koncentrično použene
 • ispuna: teško goriva bezhalogena ispuna
 • plašt: poliolefin tip HM4 prema VDE 0276-604

Boja plašta:

crna

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Jednožilni oplašteni kabeli (nearmirani): B2ca-s1b,d1,a1

Višežilni oplašteni kabeli (nearmirani) okrugli vodiči: Cca-s1b,d2,a1 

Višežilni oplašteni kabeli (nearmirani) sektorski vodiči: B2ca-s1b,d0,a1

Otpornost prema gorenju:

EN 60332-1-2

EN 60266-2-4

Minimalni polumjer savijanja:

višežilni cca. 15-18x promjer

Primjena:

energetski, distribucijski i signalni kabel u industrijskim postrojenjima, elektranama i drugim električnim postojenjima gdje se očekuju viša strujna i termička naprezanja, te zahtijeva veći stupanj zaštite od požara. Polaže se u zemlju, kanale, na konzole, u i iznad žbuke.

N2XH

XLPE/HFFR energetski kabel s posebnom postojanošću na vatru 0,6/1 kV

Standard:

VDE 0276-604

Nominalni napon:

0,6/1 kV

Temperature primjene:

 • pri polaganju: od -5°C do +50°C
 • čvrsto položen: od -30°C do +90°C

Izolacija/plašt:

XLPE/BEZHALOGENI TEŠKO GORIVI POLIOLEFIN

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 i kl.2 prema EN 60228 (VDE 0295/HD 383), puni ili višežični
 • izolacija: XLPE tip 2XI1 prema VDE 0276-604
 • boje žila: prema HD 308
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • žile: koncentrično použene
 • ispuna: teško goriva bezhalogena ispuna
 • plašt: poliolefin tip HM4 prema VDE 0276-604

Boja plašta:

crna

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Jednožilni oplašteni kabeli (nearmirani): B2ca-s1b,d1,a1

Višežilni oplašteni kabeli (nearmirani) okrugli vodiči: Cca-s1b,d2,a1 

Višežilni oplašteni kabeli (nearmirani) sektorski vodiči: B2ca-s1b,d0,a1

Otpornost prema gorenju:

EN 60332-1-2

EN 60266-2-4

Minimalni polumjer savijanja:

višežilni cca. 15-18x promjer

Primjena:

energetski, distribucijski i signalni kabel u industrijskim postrojenjima, elektranama i drugim električnim postojenjima gdje se očekuju viša strujna i termička naprezanja, te zahtijeva veći stupanj zaštite od požara. Polaže se u zemlju, kanale, na konzole, u i iznad žbuke.