Proizveli smo toliko kabela da bi 40 puta mogli omotati Ekvator

Instalacijski vodovi

Instalacijski vodovi, nazivnog napona do 750V, kao jednožilni ili višežilni vodovi, koriste se za čvrsta polaganja u građevinarstvu, pri izvođenju električnih instalacija u različitim građevinama, te kao savitljivi (fleksibilni) vodovi, za priključak na električnu energiju manjih prijenosnih trošila i kućanskih aparata.

saznaj više

Energetski kabeli

Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do 1 kV koriste se, kao jednožilni ili višežilni, energetski kabeli za distribuciju električne energije u industrijske svrhe, za električno napajanje strojeva i pogona u industrijskim postrojenjima te za distribuciju električne energije u podzemnim i nadzemnim distribucijskim mrežama i niskonaponsku distribuciju kakovu koriste elektroprivrede (kao npr. HEP u Hrvatskoj).

saznaj više

Vodiči i užad

Vodiči i užad svoju primjenu nalaze u kabelskoj industriji,kao poluproizvod u obliku vodiča za izradu kabela, te mrežama za distribuciju električne energije u elektroprivredi, kao užad za uzemljenje. Vodiči mogu biti od bakra (Cu), aluminija (Al) i aluminijske legure (AlMgSi).

saznaj više