Eurocable Group d.o.o. slavi 20 godina postojanja. Proizveli smo toliko kabela da bi 40 puta mogli omotati Ekvator

Instalacijski vodovi

Instalacijski vodovi, nazivnog napona do 750V, kao jednožilni ili višežilni vodovi, koriste se za čvrsta polaganja u građevinarstvu, pri izvođenju električnih instalacija u različitim građevinama, te kao savitljivi (fleksibilni) vodovi, za priključak na električnu energiju manjih prijenosnih trošila i kućanskih aparata.

saznaj više

Energetski kabeli

Niskonaponski energetski kabeli nazivnog napona do 1 kV koriste se, kao jednožilni ili višežilni, energetski kabeli za distribuciju električne energije u industrijske svrhe, za električno napajanje strojeva i pogona u industrijskim postrojenjima te za distribuciju električne energije u podzemnim i nadzemnim distribucijskim mrežama i niskonaponsku distribuciju kakovu koriste elektroprivrede (kao npr. HEP u Hrvatskoj).

saznaj više

Vodiči i užad

Vodiči i užad svoju primjenu nalaze u kabelskoj industriji,kao poluproizvod u obliku vodiča za izradu kabela, te mrežama za distribuciju električne energije u elektroprivredi, kao užad za uzemljenje. Vodiči mogu biti od bakra (Cu), aluminija (Al) i aluminijske legure (AlMgSi).

saznaj više