Vodiči i užad

Vodiči i užad svoju primjenu nalaze u kabelskoj industriji,kao poluproizvod u obliku vodiča za izradu kabela, te mrežama za distribuciju električne energije u elektroprivredi, kao užad za uzemljenje. Vodiči mogu biti od bakra (Cu), aluminija (Al) i aluminijske legure (AlMgSi).

Vodiči od bakra (Cu) prema načinu izrade mogu biti jednožični i višežični, a oblikom okrugli i sektorski.

Vodiči od aluminija (Al) i aluminijske legure (AlMgSi) prema načinu izrade mogu biti samo višežični, a oblikom okrugli i sektorski.

Užad može biti od proizvedena od bakra (Cu) i aluminija (Al).

Užad od (Cu) koristi se kao uzemljenje električnih sistema (meko uže) i za nadzemne električne vodove (tvrdo uže).