O nama

Održivi razvoj

Politika zaštite okoliša

Naše opredjeljenje je proizvesti i plasirati na tržište proizvod  za okoliš na zdrav i odgovoran način. Upravljamo našim postrojenjima, procesima i sirovinama na način koji zadovoljava ili premašuje ekološke propise i ostale zahtjeve te smanjuje rizik za naše zaposlenike i lokalnu zajednicu.

Briga za okoliš

Naše opredjeljenje je upravljati svojim poslovanjem i postrojenjima na način koji smanjuje njihov štetan utjecaj na okolinu, te je u skladu s normom ISO 14001:2015.

Smanjenje utroška energije

Smanjenje potrošnje električne energije, koja sudjeluje sa do 85% udjela u našoj ukupnoj potrošnji, je naš primarni cilj te primjenjujemo različite redukcijske mjere kao što su LED rasvjeta, automatska kontrola razine maksimalne snage te prijem električne energije na srednjem naponu

Ponovna upotreba voda

Smanjenje utroška i zaštita kakvoće vode ključni su ciljevi održivog razvoja te se teži ponovnoj uporabi vode; za hlađenje se koriste zatvoreni recirkulacijski sustav i adijabatski izmjenjivači topline.

Recikliranje materijala

Sami recikliramo 95% udjela bakra i 90% udjela polimera u otpadu vodova i kabela.

Sudjelovanje u zajednici

Naše opredjeljenje je da, u zajednici gdje živimo i radimo, imamo ulogu odgovornog korporativnog građanina. Svoje doprinose prvenstveno usmjerujemo na obrazovne i za zajednicu korisne i razvojne programe, kao što su programi osvješćivanja očuvanja i efikasne upotrebe električne energije.

Naši dobavljači

Naše dobavljače s kojima gradimo partnerstvo, smatramo integralnim dijelom naših proizvodnih procesa. Vjerujemo da naša tvrtka ima odgovornost da proizvodi i razvija nove i inovativne proizvode visokih standarda sigurnosti i učinkovitosti uz smanjen utjecaj na okolinu te isto očekujemo i od naših dobavljača.

Snižavanje troškova

Smanjujemo utrošak energije / emisiju stakleničkih plinova, poboljšavamo efikasnost, uklanjamo otpad te smanjujemo utrošak resursa unutar vrijednosnog lanca industrije poboljšavajući ekološke i financijske performanse poslovanja, proizvoda i usluga. Kroz inovativne pristupe u smanjenju otpada i recikliranju, koji sežu izvan tradicionalnih granica, ostvarujemo dodatno snižavanje troškova.

Istraživanje i razvoj

Naše opredjeljenje je razvoj novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda uvijek uz pristup održivosti no imajući u vidu pozitivne ishode u ekonomskoj sferi kao što su profit, uštede u troškovima i ekonomski rast.