NYM

PVC instalacijski vod 300/500 V

Standard:

VDE 0250-204

Nominalni napon:

300/500 V

Temperature primjene:

 • od – 20°C do + 70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C

Izolacija/plašt:

PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 ili kl.2 prema EN 60228, puni ili višežični
 • izolacija: PVC tip TI1 prema EN 50563-3
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina
 • plašt: PVC tip TM1 prema EN 50563-4-1

Boja plašta:

siva

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Eca

Otpornost prema gorenju: 

EN 60332-1-2

Primjena:

instalacijski vod u kućanstvu i industriji, polaže se u suhim i vlažnim prostorijama pod, u i na žbuku, kao i na otvorenom uz UV zaštitu

NYM

PVC instalacijski vod 300/500 V

Standard:

VDE 0250-204

Nominalni napon:

300/500 V

Temperature primjene:

 • od – 20°C do + 70°C
 • pri polaganju: od -5°C do +70°C

Izolacija/plašt:

PVC/PVC

Konstrukcija:

 • vodič: Cu kl.1 ili kl.2 prema EN 60228, puni ili višežični
 • izolacija: PVC tip TI1 prema EN 50563-3
 • izvedba -J: sa žuto/zelenom žilom
 • izvedba -O: bez žuto/zelene žile
 • žile: koncentrično použene sa redoslijedom boja prema VDE 0293 (=HD 308 S2)
 • ispuna: brizgana nevulkanizirana EPDM mješavina
 • plašt: PVC tip TM1 prema EN 50563-4-1

Boja plašta:

siva

Razredba prema ponašanju u gorenju:

Eca

Otpornost prema gorenju: 

EN 60332-1-2

Primjena:

instalacijski vod u kućanstvu i industriji, polaže se u suhim i vlažnim prostorijama pod, u i na žbuku, kao i na otvorenom uz UV zaštitu